Cand. Agro. Diplomleder
Martha Voss


Har du brug for en til at udfordre dig, så du bliver i stand til at vejlede dig selv, og dermed blive en bedre virksomhedsleder? En, der også har kendskab til virksomhedslederens praktiske forhold? Vil du vide mere om, hvordan smedens datter fra Kolding selv har udnyttet sine muligheder?

Stifter, direktør & ejerleder NENUC

Siden 2017
Du arbejder sammen med en erfaren iværksætter med alt, hvad det indebærer i form af oprettelse, udvikling og drift af virksomhed.

Timelærer på IBA, Kolding, m.fl.

Siden 2014
Du lærer at bruge designledelsens redskaber af en erfaren underviser i Akademifag, blandt andet Strategisk Lederskab, Ledelse i praksis, Organisation, Projektledelse. Undervisning holder hjernen skarp, og gennem kursisterne dannes et alsidigt kendskab til mange forskellige typer virksomheder fra de store industrier til mindre håndværker- og detailforretninger.

Faglærer i ledelse m.m. på Grindsted Landbrugsskole

1999 – 2017
Du ser din praksis i nye vikler fra et erhverv, hvor direktøren ofte er meget ung og selv har sparet sammen til sin virksomhed. Som underviser udøves ledelse hver dag i forhold til klasserumsledelse, teamledelse og organisatorisk udvikling. Som ansat på en mindre erhvervsskole har der været rig lejlighed til at være med i skolens ledelsesopgaver, såvel hverdagsledelse som udvikling og strategi.

“- Martha er idemager og besidder evnen til at smitte andre med disse gode ideer. Hun har ikke kun ideerne, men også evnen til at føre dem videre og til ende. Hun har undervist hovedforløbselever i innovation og iværksætteri, og agrarøkonomer i innovation og projektledelse på akademiniveau, og har derigennem teorierne i orden.“ – Lene Søholt Jacobsen, Forstander

Uddannelse og videreuddannelse

Diplomleder

Du får indsigt i den nyeste forskning omkring ledelse af en professionsbachelor med Diplom i Ledelse. Særligt forandringsledelse, team og netværksledelse samt strategisk relationel koordinering. Kombineret med sideløbende undervisning i ledelsesfag er uddannelsens teori og værktøjer løbende sat i spil mod virkelighedens praksis, afprøvet og diskuteret med studerende m.v.

Agronom

Du møder den praktiske indstilling til naturlig sund fornuft af en kandidat i landbrugsvidenskab, herunder husdyrvidenskab, landbrugsøkonomi, markedsøkonomi, sociologi m.v. Et spændingsfelt mellem naturvidenskabens søgen efter fakta – sandhed – og den samfundsvidenskabelige tilgang til at skabe mening med tingene.

Videreuddannelser

Du kommer til at arbejde med en udforskende og kreativ indgang til din virksomhed, godt hjulpet af en engageret baggrund i Designledelse på Designskolen Kolding. Om designerens udforskende tilgang til at forme virksomhedens strategiske grundlag og udvikling af produktion.
Du tilegner dig værktøjer til at få en ny ide nyttiggjort til gavn for dig selv, din virksomhed og dine medarbejdere af en erfaren Innovationsguide fra Metropol, Århus. Om at facilitere og undervise i innovationsprocesser og udvikling af egen virksomhed.
Du deltager i samtaler, hvor udgangspunktet er, at du kender svaret og selv lærer at finde de bedste muligheder af en erfaren Coach. DLBR, Århus. Om kunsten at stille de rigtige spørgsmål, så den adspurgte selv udvikler svarene, hvorved der skabes indsigt, selvtillid og ejerskab.